Meghivo

 

 

Kiss Anna – Merülés / Draught

Megnyitó: 2016. június 1., 18.00 óra

Megnyitja: Somody Péter festőművész

Kurátor: Zsinka Gabriella művészettörténész

Helyszín: FUGA, 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 5.

Kiss Anna Merülés című kiállítása a víz motívumváltozataival, az ember és a víz kapcsolatával foglalkozik. A FUGA Budapesti Építészeti Központban látható válogatás nemcsak a tematika kapcsán homogén, hanem hasonló benyomást nyújthat a művész alkotói gyakorlatáról is, melyet az utóbbi években egyöntetűen a transzparens anyagokkal történő kísérletezés és képalkotás jellemez.

Kiss Anna festői világa az átlátszóság dacára is szövevényes, dinamikus; a tárlaton a kétdimenziós plexialapú munkák mellett legújabb objektjei is szerepelnek. A párás, opálos fényű pvc lapok ezúttal geometrikus formák határoló idomaiként őrzik, konzerválják a vizes-transzparens látványvilág egy-egy darabkáját. Zárványszerűen foglyul ejtik, és megmutatják a pillanatot, az élményt, immár elmosódva, figurális támpontok nélkül, pusztán a transzparens folyadékok és a stilizált dekoratív elemek játékából születő naív és érzéki, ám továbbra is nyugtalan esztétikumra helyezve a hangsúlyt.

A kiállítás ívének végpontját a művész helyspecifikus videóinstallációja adja, mely, csakúgy, mint a térben elhelyezett kétdimenziós művek, a figura és a közeg találkozásait, egymásra hatását, határhelyzeteit vizsgálja.

Kiss Anna Merülés című munkája az ugrás, a merülés,a lebegés, az örvény, az elnyelődés stb. drámai vagy statikus jelenségeit ismét transzparens mediális megoldások segítségével dolgozza fel: nagyméretű, átlátszó, ugyanakkor festett pvc panelekre vetít fekete-fehér filmet. A rafinált színáttűnéseket produkáló hordozóból vetítővászon lesz, melyen a művész összeereszti, szintézisbe hozza a figuratív és az absztrakt, a sík és a plasztikus, az alá- és fölérendelt formai és tartalmi elemeket, ezúttal is inkább az atmoszféra, a “zajlás”, mint sem a legitim történet, a határozott miértek kedvéért.

A kiállításon szereplő munkák létrejöttét támogatta: Nemzeti Kulturális Alap és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

Megtekinthető: 2016. június 20-ig

Bővebb információ: http://fuga.org.hu/category/kepzomuveszet-2/

 

Exhibition by Anna Kiss – Draught

Opening: 1st June 2016., at 18.00h

Opening speech: Péter Somody painter

Curator: Gabriella Zsinka art historian

Address: FUGA, 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.

Anna Kiss’s exhibition titled Draught works with aquatic motifs and addresses the relationship between man and water. The themes as well as the materials and techniques used in the FUGA exhibition are all more or less homogeneous; the artist has been experimenting with transparent materials in recent years.

Despite its transparency, Anna Kiss’s picturesque world is complex and dynamic. In addition to her two-dimensional acrylic glass-based works, the exhibition also includes her latest objects. The hazy, opaque PVC sheets frame the geometric shapes, surrounding and protecting the fragments of a watery-transparent visual world. They capture and show the moment that has become blurred and lost its figural pillars, now a mere interplay of transparent liquids and stylized decorative elements, creating a naive and sensual, yet restless aesthetic.

The exhibition is concluded by the artist’s site-specific video installations, which, just like her two-dimensional works, investigate the interaction between figure and space.

Kiss’s work titled Drought explores the dramatic or static phenomena of jumping, diving, floating, as well as the vortex and immersion through the use of transparent medial solutions: she projects black and white film on large, painted yet still transparent PVC sheets. This is the canvas the artist uses to synthetize figurative and abstract, two and three dimensional, dominant and subordinate elements, creating an atmosphere instead of telling a story.

The works are sponsored by the National Cultural Fund of Hungary and the Dunaújváros Municipality

Open until: 20th June 2016.

More information available: http://en.fuga.org.